“หม่ำ จ๊กมก” ฟาดนิ่มๆ เจอพวกเหยียดคuอีสาu มีจุก

ข่าว

หม่ำ จ๊กมก ฟาดนิ่ม ๆ ปม #คลับเฮ้ าส์toxic เหยียดคนอีสาน ลั่น ไม่รู้พวกผมไปทำอะไรให้ ถ้าทำให้เจ็บช้ำน้ำใจก็ขอโทษแทนแล้วกัน ชี้ประเทศไทยมี 4 ภาค โดดเด่นไม่เห มือนกัน แต่เคาร พสิทธิส่วนบุคคล พูดแ ล้วมีความสุขก็ตามสบาย

ยังคงเป็นประเด็นเ ดือดบนโลกโซเชียล สำหรับกระแสดรา ม่า #คลับเฮ้าส์toxic กรณีที่มีคนกลุ่ม หนึ่งได้มีการเปิดห้องสน ทนาผ่านแอพพลิเคชั่น Clubhouse แล้วได้มีการพูดคุยใ นเชิงเหยียดคนอีสานโ ดยใช้ถ้อยคำรุนแ รงสารพัด อาทิ การดูถูกและเหยียดหยามคนอีสาน ใคร ๆ เขาก็ทำกัน มันเป็นแฟชั่น หรือ อีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงแดx จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อ ย่างหนัก ขณะที่เหล่าคนดังลูก อีสานในแวดวงการบันเทิงต่างออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่ าวกันอย่างต่อเนื่อง

รวมไปถึงศิลปินตล กชื่อดัง หม่ำ จ๊กมก ก็ได้ออกมาแสดง ความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวผ่านช่ องยูทบูของภรรยา เอ็นดู วงษ์คำเหลา โดยระบุว่า “อะไรนักหนาก็ไม่รู้ แผ่นดินที่ราบสูงไ ปทำอะไรให้เขาก็ไม่รู้ เวรกรรมแท้ ๆ น่าสงสาร อย่าไปตอบไปโต้เขาเลย ไม่รู้พวกผมไปทำอะไรให้เขา ไปทำ อะไรให้เขาผมก็ไม่รู้ ถ้าทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ ก็ขอโทษแ ทนแล้วกัน

แต่มันไม่ได้ทำอะไรก็ ไม่รู้มาว่าแผ่นดินที่ราบสูงผม ได้ยังไง พี่เคารพสิทธิส่วน บุคคลของน้อง พี่เคารพนะ แต่ว่าป ระเทศไทยมี 4 ภาค ทุกคน มีวัฒนธรรมแต่ละภาคไม่เหมือนกัน มีความโด ดเด่นไม่เหมือนกัน

ฉะนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าน้องคิดว่าแผ่นดิน ที่ราบสูงไม่ดีกับน้อง ก็ไม่เป็ นไร พี่ก็ไม่ได้ว่าน้องหรอก แต่ ก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้น้ องนะ เป็นกำลัง ใจให้น้องเสมอ จะอยู่เคียงข้างน้องตลอด ให้น้องสบายใจข องน้องไปเลย

เห็นว่าเขาไม่พูด เขาไม่ได้โง่นะ เขาไม่อย ากต่อปากต่อคำ คือเขาคนซื่อ ไม่เป็นไร ว่ากันไปตามนั้น ก็เบา ๆ บาง ๆ ตามสบาย ถ้าพูดแล้วมีความสุขก็เอากันไป”

ส นใ จ น้ำ ห อ ม ค้ น ห า    ชื่ อ เ พ จ โ ร ง ง า น ผ ลิ ต  น้ำ ห อ ม

ขอบคุณ เอ็นดู วงษ์คำเหลา