ทายนิ สั ยได้ของคนรอบตัว จากการกำมือ นิ สั ยที่แท้จริง บอกหมด

ดูดวง

ทายนิ สั ยได้ของคนรอบตัว จากการกำมือ นิ สั ยที่แท้จริง บอกหมด

การอ่ า นใจคนอื่น หลายคนคงอย า กจะรู้นิ สั ยของคนรอบข้างว่าเขามีลักษณะนิ สั ยอย่างไร รวมถึงนิ สั ยของตัวเราเอง ที่นิ สั ยแท้จริงนั้นในเบื้องลึกจะเป็นอย่างไร ทั้งต่อหน้าและลับหลัง นิ สั ยเหมือนกันหรือไม่ วันนี้เราเลยได้มีวิธีที่จะช่วยให้คุณทายนิ สั ยของตนเอง รวมถึงคนรอบตัวของคุณได้ด้วยลักษณะของการกำมือ นั่นเอง

รูปภาพประกอบ

แบบ A นิ้วโป้งอยู่ข้างใต้

ลักษณะภายนอก เป็นคนที่มีความอ่อนไหว มีโลกส่วนตัวสูง บ่อยครั้งที่ตัวคุณเองไม่ยอมเปิดเผยตัวตนหรือความรู้สึกนึกคิดง่ายๆ มีความรักในการทำงาน ตัวคุณเองนั้นอาจจะมีเพื่อนที่ไม่เยอะมากแต่ถ้าหากใครที่ได้เรียกว่าเป็นเพื่อนแล้วนั่นก็แปลว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนจะแน่นแฟ้น ไม่หายไปได้อย่างง่ายๆ

ลักษณะภายใน ด้วยความที่ตัวคุณชื่นชอบในความสงบและไม่ชอบการขัด แย้งใดๆให้มีความวุ่นวาย ในบางครั้งคนที่รู้สึกโม โห มักจะเก็บความรู้สึกเอาไว้อยู่ข้างในใจ ทำให้คนรอบข้างมักจะเดาใจคุณได้ย ากพอสมควร

ด้านความรัก คุณแสวงหาในความสัมพันธ์ที่ไม่ใกล้ไม่ไกล ขอ มีระยะห่ า งระหว่างกันให้มีความสบายใจ หากคู่ของคุณได้เข้าใจในจุดนี้ก็จะเป็นคู่ที่มีความรักที่ดีมากๆ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างสงบและมีความอ่อนโยน ไม่ชอบหาเ รื่ อ งมีปาก เสียงกัน

รูปภาพประกอบ

แบบ B นิ้วโป้งอยู่บนนิ้วชี้

ลักษณะภายนอก เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง ตั ดสินใจในเ รื่ อ งราวต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ชอบช่วย เหลือผู้อื่น และคอยแนะนำสนับสนุนผู้อื่นอยู่เสมอ คนรอบข้างเห็นตัวคุณแล้วนึกถึงความเข้มแข็งและความมั่นคงและความป ล อ ดภัย ให้คว ามเชื่ อถือในความเป็นคุณ

ลักษณะภายใน ภายนอกอาจจะดูเข้มแข็งมาก ไหน แต่ภายในของคุณนั้นก็ยังคงมีความเป็น เ ด็ กที่ยังคงซ่อนอยู่ ต้องการที่จะได้รับคำปลอบใจคำชื่นชมและอย า กที่จะเป็นที่ต้องการของคนรอบข้าง

ด้านความรัก เมื่อได้ตกหลุมรักใครสักคนห นึ่ ง คุณมักจะนึกถึงคนรักก่อนตัวเองอยู่เสมอ แม้จะแสดงออกด้วยคำพูดที่ไม่เก่งเท่าไหร่นัก แต่คุณก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเขาอย่างดีที่สุด

รูปภาพประกอบ

แบบ C นิ้วโป้งอยู่บนนิ้วกลางเป็นต้นไป

ลักษณะภายนอก เป็นคนที่มีจิตใจดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และคนอื่นๆก็ชื่นชอบตัวคุณด้วย ตัวคุณนั้นเป็นคนที่คอยรับฟังมีความประนีประนอม เป็นคนที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานต่างออกมาได้ดี ใครที่ได้อยู่ใกล้ กับตัวคุณนั้นมักจะเรียนรู้อะไรดีๆได้ มีความสบายใจเวลาพูดคุยกับคุณ

ลักษณะภายใน ก ลั วการเปลี่ยนแปลงและความล้มเหลว ไม่ค่อยชื่นชอบในการเปลี่ยนแปลง การทดลองในสิ่งใหม่ๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ แต่ในลึกๆแล้วคุณก็มักจะมองหาคนที่ช่วยให้คุณข้ามผ่ า นความรู้สึกกลัวความรู้สึกล้มเหลว

ด้านความรัก ด้วยความที่เป็นคนช่างก ลั ว ทำให้คุณมักจะขอดูท่าทีก่อนที่จะตกหลุมรักใครอย่างจริงจัง ขอมอง ขอศึกษาดูใจกันไปย าวๆ ไม่รีบร้อนเดินหน้า หากคุณคิดดีแล้ว เวลามีความรักก็มักจะจริงจังมากๆ

ขอบคุณ postsod