ญาติคาใจ uศ.หนุ่มวัย 20 ช็อกดับ หลังฉีดวัคซีuตัวนี้เข็มแຣก เผยชีวิตแสuอาภัพ แต่ขยัu-ยอดกตัญญู

ข่าว

วันที่ 14 ต.ค.64 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่ าจิตตสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  บรรดาญาติได้นำร่างของ น ายสุระชัย อ.สาพานิช หรือน้องฟลุ๊ก อายุ 20 ปี นักศึกษาปีที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุ ศล ภายหลังจากที่ นายสุ รชัย เสียชีวิตจากภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เมื่ อช่วงเช้าวันนี้

โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีเ พื่อนนักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในพื้ นที่ นำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก ซึ่ง นายพิ เชษ ปนสระน้อย อายุ 48 ปี ลุงของน้องฟลุ๊ก เล่าว่า การเสียชีวิตของน้องฟลุ๊ก ญาติเ ชื่อว่า มาจากสาเหตุของการฉีดวั ซีนป้องกันโควิด-19 เนื่องจากเ มื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา น้องฟลุ๊ก ได้เดินทางไปฉีด วัคซีนเข็มแรก ที่ห้างสรรพสินค้าเดอ ะมอลล์นครราชสีมา โดยเป็นวั  คซีนซิโนฟาร์ม ที่ทางเทศบาลนครน ครราชสีมาจัดซื้อมาฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบา ลฟรี

หลังจากฉีดวัคซีนผ่ านไป 3 วัน น้องฟลุ๊ก ก็มีอาการท้องเสีย อาเจียน กิ นข้าวไม่ได้ เนื้อตัวหนาวสั่น กร ะทั่งเมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 น้องฟลุ๊กก็มีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง และเบลอ จึงไปพ บแพทย์ที่โรงพยาบางส่งเสริม สุขภาพตำบล ก่อนถูกส่งต่อไปรักษาที่ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา (14 ต.ค. 64) เวลา 02.00 น.น้อง ช็อกหมดสติ แพทย์จึงรีบนำส่งไปรักษา ต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนค รราชสีมา โดยได้นำเข้าห้องไอซียู แพทย์ได้พยายามปั๊มหัวใจอยู่หลายครั้ง แต่สุดท้ายก็ ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ น้อง ฟลุ๊คได้เสียชีวิตลงใ นช่วงเช้ามืด สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับญาติเป็นอย่างมาก

นายพิเชษ กล่าวอีกว่า สำหรับน้องฟลุ๊ก นั้น มีชีวิตอาภัพ โดยพ่อแม่ได้เสียชีวิตไ ปตั้งแต่น้องฟลุ๊กยังเป็นเด็ก ทำ ให้ นางหงส์ยนต์ ปนสระน้ อย อายุ 70 ปี ผู้เป็นยายต้องเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งน้องก็ไม่มีโรคส่วน ตัว สุขภาพร่างหายแข็งแรง แ ละมีความขยันขันแข็ ง พยายามทำงาน หาเงินช่วยยาย พร้อมทั้งส่งตัวเองเรียนหนังสือ จนปัจจุบันกำลังศึก ษาในระดับปริญญาตรี อยู่ชั้นปีที่ 1  สาขาบริหารธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ไม่คิดเลยว่าจะมาเสียชีวิตลงเร็วขนาดนี้ ซึ่งญาติก็ติดใจว่าการเสียชี วิตของน้องฟลุ๊ก น่าจะมา จากการฉีดวัคซีนแน่นอน จึ งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและให้การช่วยเห ลือเยียวยาด้วย

สำหรับการจั ดบำเพ็ญกุศลศพ นายสุระชัย  อ.สาพานิช  หรือน้องฟลุ๊ก จะจัดพิธีสวดอภิธร รมศพ 3 คืน หลังจากนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค.64 จะปร ะกอบพิธีฌาปนกิจศพ ต่อไป