หนุ่มโຣงงานuวูบดับ หลังฉีดวัคซีuไขว้

ข่าว

วันที่ 12 ต.ค.2564 มีรายงานว่า ที่วัดเสรีส ามัคคีธรรม บ้านนิคมสร้างตนเอ งรัตภูมิ หมู่ 7 ต.ท่า ชะมวง อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา สถานตั้งสว ดอภิธรรมศพ นายมโนสิทธิ์ อายุ 26 ปี หลังเกิดอาการวูบล้มลงเสียชีวิตระ หว่างนำส่งรพ. แพทย์ระบุ โรคหลอ ดเลือดแดงใหญ่ที่ขั้วหัวใจแตก  แต่ครอบครัวเชื่อว่าเป็นอาการแทรกซ้อนหลังจากไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แ อสตร้าเซนเนก้า ซึ่งเป็นฉีดแบบไข ว้ เมื่อวันที่ 24 ก .ย.ที่ผ่านมา

นางสุภาวดี อายุ 35 ปี ภรรยาเปิดเผยว่า สามี เป็นคนร่างกายแข็งแรงจนเมื่อวั นที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ไปฉีดวัคซี นแอสตร้าเซนเนก้าเข็ มที่สอง เข็มแรกได้ฉีดซิโนแวค

เมื่อกลับมาแล้วมีอา การไข้ ผื่นขึ้น ามร่างกาย 2-3 วันแรกซื้อยาพารามาให้กิน อาการไข้ก็หาย แต่ผื่น ที่ขึ้นตามร่างกายไม่หายแม้จะซื้อยามาทาแล้ว นอกจากนั้นยังมีอาการปวดขา ปวดกระดูก  ปวดข้อ แต่ไม่ได้ไปหาหม อจนอาการหนักขึ้น ซึ่งสามียั งไปทำงานปกติ

วันที่เขาไปทำงานก่อนวูบล้มล งจากคุยโทรศัพท์กัน อยู่เลย สามีบอกอาการไม่ค่อยดีเลิกง านแล้วจะกลับบ้านเลย ไม่ไป ช่วยเราขายของ เราก็บอกให้ไปหาหมอก่อน แต่เขาบอกไม่อยา กไปเพราะรอนาน

ระหว่างคุยกันอยู่นั้นเขา ก็วูบหมดสติล้มลง เพื่อนๆเอาโทรศัพ ท์มาบอกเราว่าพี่รีบมาด่วน พี่เขาไม่ไหวแล้ว พอเราไปถึงรพ. หมอบอกว่าสามีเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในรถแล้ว สาเหตุเหตุเบื้องต้น หมอ แจ้งสภาวะแทรกซ้ อนจากโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ขั้วหัวใจแตก

ภรรยา บอกด้วยว่า จากคนปกติจู่ๆ จะมาเป็นหลอดเลือดหัวใจแตก ได้อย่างไร ถ้าไม่มีอะไรไปกระตุ้น สามีไม่เค ยมีโรคประจำ ไม่มีประวัติ การรักษาเลย ตั้งแต่กลับจากฉัดวัคซีนถึงมีอาการมาตลอดจนมาเสียชีวิต ก่อนจะ เสียชีวิตยังพูดเป็นลางว่า

ถ้าเป็นอะไรไป อยู่ดูแลลูก ดีๆ ต้องมีคนเลี้ยงลูกคนหนึ่ง เดี๋ยวเธอได้เงิ นล้านแล้ว เดี๋ยวเธอสบายแล้ว ไม่ต้อ งตายตามไปนะ แต่เราคิดว่าขอให้ได้เงินล้าน แต่ถ้าต้องเสียสามีไปก็ไม่เอา

เพราะสามีเป็นเสาหลักครอบครัว มีอะไรจะช่วยตลอด เมื่อแจ้งเรื่องสามีเสียชีวิ ตหลังฉีดวัคซีน ได้รับคำตอบว่าต้ องมีอาการหลั งฉีด 30 นาที แต่เสียชีวิตหลังฉีด 2 สัปดาห์ไม่อยู่ในเกณฑ์ ตอนนี้ครอบครัวข าดเสาหลัก ต้อ งดูแลลูก 2 คน

 

คลิป

ขอบคุณ เรี ยกสั้นๆ ว่านุ๊ก

อย่างไรก็ตาม ข อแสดงความเสียใจกับครอบครัว ผู้เสียชีวิติด้วย นะคะ