ต้อย หมวกแดง ถูกหามส่งโຣงพยาบาລ

ข่าว

เชื่อว่าหลายคนค งรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับ  นักร้องหมอลำ เจ้าของ เพลง อย่าขอหมอลำ ถูกหาม ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน  สำหรับนักร้อ งลูกทุ่งชื่อดัง ต้อย หมวกแ ดง เจ้าของเพ ลงฮิต อย่าขอห มอลำ โดยต นนี้ ต้อย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยา บาลสินแพทย์ เสรีรั กษ์ เป็นเวล ากว่า 4 วันแล้ว

ภา พจาก ทุบโต๊ะ ข่าว Amarin TV 34

ล่าสุดวันที่ 10 ต.ค.64 ต้อย – สุรชัย ไกรวาปี ที่โรงพ ยาบ าล แล้วก็อัปเดตอา การล่าสุดมาด้วย โดยพี่ต้อย  เล่าให้ฟังตั้งแต่แรก เริ่มเลยว่า วันที่ 27 กันยายน ตนไปฉีดวัคซีนแอสตร้าเซน เนก้า เข็มที่ 2 จากวันนั้ นก็ไม่มีอาการอะไร จน  ถึงวันที่ 30 กันยายน ตนกินอาหารรสเ ผ็ดจัด สักพักก็รู้สึกปวดท้อง แล้วก็ไข้ขึ้น หนาวสั่น ถึงขั้นชักกระตุกเลย แต่ตนก็ไม่ได้ ไปหาหมอ เพราะคิดว่าเป็ นผลข้างเคียงจากกา รฉีดวัคซีน จึงอดทนมาเป็นเวลาน านถึง 5 วัน แต่สุดท้ายมีถ่ายเป็นเลือดด้วย ซึ่งถ่ายหลายครั้งจนนับไม่ถ้วน ตนจึงตัดสินใจมาโรง พ ยาบาล

พอได้ตรวจร่างกาย แล้ว  คุณหมอก็บอกว่า ตนไม่ไ ด้เป็นไข้เพรา ะวัคซีน แต่ตนเป็ นโรค ไมโครพลาสมา และ ที่ตนถ่ายเป็นเลือด คุณหมอก็ตรวจพบว่ามีเลือดออกจากลำไส้ใหญ่ คุณหมอ ก็เลยส่องกล้องไปดู ก็พบติ่งเนื้อที่ ส ามารถเป็นมะเร็งได้ คุณหมอจึง ตัดออกมาตรวจ น อกจากนี้ จากการส่องลำไส้ใหญ่

ภาพจาก ทุบโ ต๊ะข่าว Am arin TV 34

คุณหมอยังพบว่า กระเพาะอาหารมีการอั กเสบด้วย เลยมีการตัดชิ้นเนื้อใ น กระเพาะอาหารมาตรวจด้ว ย โดยผลจะออกอีก 7 วันหลังจากนี้  อย่างไรก็ตาม จากการตรวจร่างกายทั้งหมดแล้ว นอกเหนือจาก 2 โรคนี้ ทุกอย่างก็ปกติดี ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง คุณหมอ จึงอนุญาตให้กลับบ้านวันนี้แล้ว แต่ก็ยังค งต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้านอีกระย ะหนึ่ง เพราะตอนนี้ตนรู้สึกว่าร่างกายตัวเองยังไม่เต็มร้ อย ยังคง มีมึน ๆ ทำอะไร เร็ว ๆ ยังไม่ได้ 

ทั้งนี้ พี่ต้อย เล่ าให้ฟังอีกว่า ช่วงที่อดทนอยู่ บ้าน 5 วันไม่ยอมมาหาหม อ มีช่วงที่หนาวสั่นจนช็อกหม ดสติไปกว่า 10 รอบ ถึงขั้นตื่นมาจำอะไ รไม่ได้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหน ต้องตั้งสติอยู่นาน กว่าจะรู้ว่าอยู่บ้านตัวเอง ที่ตนไม่มาหมอทันที เพ ราะหนึ่งเลยคือยังทนได้ และสองคือคิด ว่าเป็นผลข้างเคียงขอ งวัคซีน เมื่อ 20 ปีก่อน ตนเคยผ่าตัดริดสี ดวงมาแล้ว อาจจะส่ งผลให้ลำไส้ใหญ่และก ระเพาะอาหารของตนมีปัญหา แล้วพอทั้ง 2 จุดมันอักเสบ ก็ยิ่งทำให้ไข้ขึ้นหนักไม่ยอมลง บวกกับที่ตนไข้ขึ้นเพราะเป็น ไมโครพลาสมา ด้วย อาการมันจึงยิ่งหนัก หากรู้ว่ าไม่ได้ ป่วยเพราะวัคซี น ตนคงมาตั้งแต่วันแรกแล้ว เพราะมันทรมานมาก ทั้งเหนื่อย ทั้งหายใจไม่ออก ทั้งคอแห้ง ต นจะไม่อดทนมานานถึง 5 วัน แน่นอน

ในส่วนของการรักษา คุณหมอได้ ให้น้ำเกลือและยาฆ่าเชื้อ รว ม ๆ แล้วเป็นสิบถุง แล้วก็ยังมีให้เ ลือดอีก 2 ถุง เนื่อ งจากตนเลือดออกเยอะมาก จากการที่ถ่ายเป็นเลือด นอกจากนี้ก็ยังมีย าเม็ดให้ทานด้วย สำหรับ เรื่องชิ้นเนื้อที่เอาไป ตรวจ ตนค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่เนื้อร้าย เพราะในครอบครัวไม่มีใครเคยเป็นมะเร็งเลย อีกอย่างระบบขับถ่ายตนก็ปกติ แต่ต นก็เผื่อใจไว้ด้วย เรียกว่า 7 วันหลั งจากนี้ก็ลุ้นอยู่พอสมควร

คลิป

ขอบ คุณ ทุบโต๊ะ ข่าว Am rin TV 34