ตำຣวจบุกจับผับดัง ตຣวจพบติดโควิด 8 คu

ข่าว

วันนี้ (10 ต.ค. 64) เวลาประมาณ 02.30 น. ภายใต้การอำน วยการและสั่งการของ พล.ต.ต.ช ยานนท์ มีสติ ผู้บังคับกา รตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (ผบก.ภ.จว.สระบุรี) พ.ต.อ.สถิตย์ สัง ข์ประไพ ผกก.สภ.หนองแค  นำกำลังชุดสืบสวน ชุดปรามปราม สภ .หนองแค ทำการปิดล้อมตรวจค้นห้องในร้านหลังเขา (สถานบันเทิง) หมู่ 8 ต.ห้วยท ราย อ.หนองแค จ.สระบุรี บริเว ณหลังร้านจะมีห้องคาราโอเกะส่วนตั ว จำนวน 4 ห้อง เนื่องจา กรับแจ้งว่ามีวั ยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติด และเปิดเพ งเสียงดัง

เมื่อเข้าตรวจสอบพ บวัยรุ่นชายหญิงกำลังเปิดเพ ลงเสียงดัง เมื่อเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้วัยรุ่นชายหญิ งถึงกับชะงัก รีบโยนยาเ สพติดลงพื้น โดยพบว่า มียาเสพติดประเภทย าเค และยาไอช์  บรรจุถุง และห ลอดใช้เสพสารเสพติดเ กลื่อนพื้นที่จำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ จึงทำการเก็บไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี

ผลการตรวจค้นพบวัยรุ่น ชายหญิง จำนวน 220 คน พบผู้ที่มียาเสพติดครอบค รองจำนวน 3 คน มียาเสพติดประเภ ท 2 (เคตามีน) และบุหรี่ไฟฟ้าอีกจำนวนหนึ่ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงจับกุม ทั้ง 220 คน ไปยัง สภ.หนองแค เ พื่อทำการตรวจสอบประวัติ และทำบันทึกการจับกุม

สำหรับสถานบั นเทิงแห่งนี้ เคยถูกเจ้าหน้าที่  ตำรวจ สภ. หนองแค จับกุมเ มื่อเดือน ม.ค. 64 ที่ผ่านมา ข้ อหาร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมกั นหรือทำกิจกรรมอันเสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดข องเชื้อโรคโควิด-19

อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดห รือคำสั่งที่ออกตาม พ.ร.ก.การบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 ซึ่งกำหนดไว้ปิดไม่เกิ น 22.00 น. นอกจากนี้ยังเคยถูกชุดปฏิบั ติการพิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยบุกจับกุมเมื่อปลายปี 61 ซึ่งถูกให้สั่งปิดเป็น  เวลา 5 ปี ตามคำสั่ง คสช.

การดำเนินคดีแยกเป็นรายบุค คลข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในความ ครอบครองโดยผิดกฎหม าย และข้อหารับไว้หรือนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ผ่า นศุลกากร นำตัวส่งพนักงาน สอบสวน สภ.หนองแค ตรวจสารเสพติด และดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้เนื่องจากจากกลุ่มวัยรุ่นชาย หญิงมีจำนวน กว่า 220 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องร ะดมรับส่งชายหญิงวัยรุ่นนักเ ที่ยว ใส่รถของตำรวจ สภ.หนองแค กว่า 10 คัน และยัง มีรถบัสอีก 1 คัน นับว่าเป็ นการจับกุมมากที่ สุดใน จ.สระบุรี เบื้องต้นได้ทำการต รวจหาเชื้อโควิด -19 พบผลติดเชื้อ 8 คน

อย่างไรก็ตาม สภ.หนองแ ค ปิดล้อมผับดัง จ.สระบุรี พบวัยรุ่นกว่า 220 คน มั่วสุมปาร์ตี้ยา เสพติด กลับมาเปิดอีก ไม่สนกฎหมายบ้าน เมือง เบื้องต้นได้ทำการตรวจห าเชื้อโควิด -19 พบผลติ ดเชื้อ 8 คน กลุ่มเสี่ ยงเพียบ